• 01.
  Сканирайте
  Вашите
  Документи
 • 02.
  Прикачете ги към вашата папка в сайта
 • 03.
  Ние ще ги обработим и ще поставим справка за вас

За нас


Ако се нуждаете от квалифицирана помощ за решаване на Вашите проблеми в областта на счетоводството и ТРЗ обслужване, Вие сте на правилното място. Ние ще разрешим Вашите проблеми, без да е необходимо да се срещаме лично и да се пренасят папки с докумети. За да постигнете най-добри финансови резултати, като помощници във Вашия бизнес, Ви предлагаме нашата он-лайн платформа за счетоводно и ТРЗ обслужване.

„Етик Финанс” АД, ЕИК 201164403 е регистрирано в Търговския регистър на 29.05.2010 г. след успешно проведена сложна и продължителна процедура по преобразуване на „Корпорация за технологии и иновации” АД чрез първото в България отделяне от публично дружество и учредяване на еднолично търговско дружество при условията на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Акциите на „Етик Финанс” АД са регистрирани за търговия  на „Българска фондова борса – София” АД с борсов код „A4F”.

Предметът на дейност на „Етик Финанс” АД е както следва:Финансови и икономически консултации и услуги; разпространение на принципите на етичните финанси; обучение по финансова и технологична грамотност и други образователни услуги; алтернативни финансови дейности, незабранени от закона; издателска дейност; счетоводни услуги; разработване на проекти, както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.“ 

"Етик Финанс" АД  се представлява от  Изпълнителните  директори: Гинка Милушева - Калайджиева, тел.: +359 882933555, Дойчин Ангелов, тел : +359 882 933 244 ; 

Директор за връзки с инвеститорите е Петранка Иларионова, тел.: +359 882 933 522.