• 01.
  Сканирайте
  Вашите
  Документи
 • 02.
  Прикачете ги към вашата папка в сайта
 • 03.
  Ние ще ги обработим и ще поставим справка за вас

Еднократни счетоводни и ТРЗ услуги


 

- Попълване на данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ - 30,00 лв.
- Попълване на данъчна декларация за облагане с патентен данък - 25,00 лв.
- Подаване на нулеви справки-декларации по ЗДДС - 20,00 лв./месец.
- Еднократно годишно счетоводно приключване на фирми с малък документооборот- 200,00 лв.
- Подаване на данъчна декларация и публикуване на ГФО на фирми без дейност - 100,00 лв.
- Регистрация/Дерегистрация по ЗДДС - 300,00 лв.
- Изготвяне на платежни документи - 2,00 лв./бр.
- Изготвяне на осигурителни декларации Обр.1 или Обр.6 - 10,00 лв./бр.
- Изготвяне на трудов или граждански договор - 20.00 лв./бр.
- Изготвяне на уведомление по чл.62, ал.5 от КТ - 10,00 лв./бр.
- Актуално състояние на фирма - 20,00 лв.

- Изчисляване на осигурителен стаж на база предоставени документи – 30,00 лв.

- Представяне на документи за пенсиониране в ТП на НОИ - 30,00 лв. 

 

Посочените цени са без ДДС.