• 01.
  Сканирайте
  Вашите
  Документи
 • 02.
  Прикачете ги към вашата папка в сайта
 • 03.
  Ние ще ги обработим и ще поставим справка за вас

ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА (ТРЗ)


-        Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения към тях и заповеди за прекратяването им;

-        Изготвяне на длъжностни характеристики и щатни разписания;

-        Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки;

-        Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски и съставяне на съпроводителни документи;

-        Изготвяне на платежни документи за разплащания към бюджета;

-        Представяне на информация за осигурените лица в Персоналния регистър на НОИ и НАП;

-        Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж.