• 01.
  Сканирайте
  Вашите
  Документи
 • 02.
  Прикачете ги към вашата папка в сайта
 • 03.
  Ние ще ги обработим и ще поставим справка за вас

Други услуги


 

 -          Безплатно изготвяне  на документи за регистрация на ООД, ЕООД, АД, ЕАД и кооперация в Търговския регистър и на Сдружения, Фондации и други НПО в Регистър БУЛСТАТ, след сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване на нова фирма;

-          Консултации и подготовка на необходими документи по заеми от небанкови финансови институции;

-          Консултиране при избор на банки;

-          Подготовка на необходими документи за получаване на заеми от банки;

-          Сливания и вливания на компании;

-          Отделяне и разделяне на компании;

-          Промяна на правната форма на предприятия – от ООД в АД, от АД в ООД и т.н.;

-          Консултации по лицензионни производства;

-          Информация за промени в търговското, данъчното, валутното, социално и здравно законодателство;

-          Консултации и съвети по митническото и валутното законодателство;

-          Консултации по избор на счетоводна политика и прилагането на НСФОМСП, МСС и др.;

-          Анализ на финансово-счетоводното състояние на фирмата.